Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Kukla Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2006 r.

PYTANIE

Jak należy intepretować treść art. 1 ust. 5 znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zmiana zaczęła obowiązywać w dniu 4 czerwca 2006 r.

Problemy interpretacyjne stwarza przede wszystkim wyjaśnienie definicji takich samych świadczeń zdrowotnych-Trybunał Konstytucyjny określa je jako świadczenia "rodzajowo tożsame (a więc niejako konkurencyjne)".

Czy w świetle powyższego zapisu, kontrakty zawierane z lekarzami (gabinetami lekarzy wyłonionymi w trybie art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) są zgodne z zapisami ustawy? Jeśli nie to czy SPZOZ powinien rozwiązać je na mocy Ustawy?

Czy dopuszczalna jest działalność NZOZ na terenie SPZOZ, jeśli tak to pod jakimi warunkami? Czy SPZOZ może w świetle wyżej cytowanej ustawy, zlikwidować zakład diagnostyczny, a jego zadania przekazać NZOZ (oczywiście w stosownym trybie), który będzie wykonywa te świadczenia na terenie zlecającego SPZOZ? Czego dotyczy pojęcie " takich samych świadczeń zdrowotnych " ogólnego zakresu świadczeń wymienionego w par 3 ustawy o ZOZ, czy tez takich samych procedur zdefiniowanych np. przez NFZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?