Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W bieżącym roku telefonicznie Państwo X powiadomili organ podatkowy, że nie opłacają podatku od nieruchomości. Z uwagi na powyższe dokonano weryfikacji kartotek podatkowych i ustalono, że nabyli oni w 1996 r. lokal mieszkalny i lokal niemieszkalny (garaż) wraz z przynależnymi do tych lokali udziałami w częściach wspólnych gruntu i budynku. Wezwano ich do złożenia druku IN-1 w celu wykazania nabytych w 1996 r. nieruchomości do opodatkowania. Po wezwaniu przedłożono w lipcu b.r. wymaganą informację o nieruchomościach. Podatnicy wskazali, iż o powyższym już niejednokrotnie sami powiadamiali organ podatkowy jednakże żadnej informacji nie składali.

Za jaki okres mam prawo ustalić należny podatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?