Za jaki okres nie należy wykazywać zaległości w sprawozdaniu Rb-27S, w rubryce "zaległości netto" podatnika będącego w upadłości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Krystyna
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik X (osoba prawna) posiada zaległości w podatku od nieruchomości od stycznia 2018 r. W dniu 16.08.2020 r. ogłoszono upadłość podatnika. Organ podatkowy zgłosił wierzytelności do masy upadłości. Syndyk nie regulował bieżących zobowiązań należnych po ogłoszeniu upadłości i na dzień 31.03.2022 r. na koncie widnieją zaległości za okres od stycznia 2018 r. do marca 2022 r.

Zaległości za jaki okres nie należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S, w rubryce "zaległości netto"?

Czy nie wykazuje się zaległości powstałych do dnia ogłoszenia upadłości, czy wszystkich zaległości, także powstałych po dniu ogłoszenia upadłości (stan na dzień sporządzenia sprawozdania), mając na uwadze brak możliwości egzekwowania zaległości od syndyka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX