Za jaki okres należy przyznać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Za jaki okres należy przyznać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (nauka zawodu) w sytuacji gdy pracodawca niebędący rzemieślnikiem zawarł z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego od dnia 4.04.2018 r. do dnia zdania egzaminu zawodowego, nie dłużej jednak niż do dnia 13.10.2020 r.? Zgodnie z przedłożoną kopią świadectwa pracy stosunek pracy został rozwiązany na mocy porozumienia stron i trwał do 30.09.2020 r. Młodociany zdał egzamin przed OKE w dniu 31.08.2020 r. Pracodawca wnioskuje o dofinansowanie kosztów za okres od 4.04.2018 r. do 30.09.2020 r. Czy data widniejąca na zaświadczeniu tj. 31.08.2020 r. decyduje o zakończeniu edukacji i proporcjonalnie do tego dnia należy przyznać dofinansowanie, tj. za okres od 4.04.2018 r. do 31.08.2020 r.? Przyjmując okres dofinansowania od 4.04.2018 r. do 31.08.2020 r., czy zastosowano prawidłową metodologię wyliczenia wysokości kwoty dofinansowania: od 4.04.2018 r. do 31.08.2020 r. - 28 miesięcy i 28 dni 8,081 zł / 36 m-cy = 224,47 zł/m-c 224,47 zł / 30 dni = 7,48 zł/dzień (224,47 zł x 28 m-cy) + (7,48 zł x 28 dni) = 6494,60 zł Wysokość dofinansowania wynosi 6494,60 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX