Za jaki okres należy naliczyć odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku podjęcia decyzji... - OpenLEX

Za jaki okres należy naliczyć odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku podjęcia decyzji o rozłożeniu należności na raty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 11 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Za jaki okres należy naliczyć odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku podjęcia decyzji o rozłożeniu należności na raty w następującym stanie faktycznym?

Decyzja na zajęcie pasa drogowego ustaliła opłatę (art. 40, 40a, 40d ustawy o drogach publicznych), której termin płatności upływał 25.10.2019 r. Dnia 23.10.2019 r. zobowiązany złożył wniosek o rozłożenie należności ma raty, który uzupełnił dnia 6.11.2019 r. Dnia 8.11.2019 r. organ wydał decyzję o rozłożeniu na raty należności głównej wraz z odsetkami (art. 64 i 67 ustawy o finansach publicznych i art. 67a Ordynacji podatkowej).

Czy organ powinien naliczyć te odsetki od 26.10.2019 r. aż do dnia wydania decyzji tj. do dnia 7.11.2019 r. ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX