Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzycielka była uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2017/2018 oraz 2018/2019 w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. Obecnie wyszło na jaw, że w styczniu 2018 r. komornik przekazał wierzycielce kwotę 832,01 zł, którą z kolei wierzycielka zwróciła na konto komornika w kwocie 825,51 zł. Ponadto, w kwietniu 2018 r. komornik przekazał jej kwotę 4129,08 zł, której wierzycielka nie zwróciła komornikowi.

W związku z powyższym, za jaki okres i w jakiej wysokości organ powinien żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu?

Czy organ powinien żądać zwrotu świadczeń z funduszu za styczeń w wysokości 6,50 zł i kwiecień w wysokości 1000,00 zł, czy też za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. w łącznej wysokości 9000,00 zł?

Gdyby wierzycielka zwróciła komornikowi na dzień dzisiejszy powyższe kwoty wypłacone jej w 2018 r., to czy wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego w miesiącach styczeń i kwiecień 2018 r. byłyby świadczeniami nienależnie pobranymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację