Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Za jaki okres i w jakiej kwocie wierzycielka winna zwrócić nadpłacony FA?

Za jaki okres naliczyć odsetki?

Wierzycielka, w okresie od marca do września 2017 r. pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 500,00 zł miesięcznie?

Wyrokiem sądu z dnia 6.06.2017 r. (wyrok prawomocny dnia 28.06.2017 r. zaopatrzony w klauzulę wykonalności dnia 08.08.2017 r.) alimenty zostały obniżone do kwoty 300,00 zł. Wyrok obniżający alimenty wpłynął do komornika 22.08.2017 r. Organ wypłacający fundusz, informację o zmianie wysokości zasądzonych alimentów otrzymał od komornika 21.02.2018 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?