Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X wykonuje na rzecz spółdzielni usługi budowlano-montażowe mieszczące się w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi te spółdzielnia dalej refakturuje na swoich mieszkańców. Wystąpi tu mechanizm odwrotnego obciążenia. Przykład. Firma X wykonała usługi w miesiącu maju i czerwcu. Za wykonane usługi wystawiła jedną fakturę dopiero w miesiącu wrześniu. Faktura za roboty budowlano-montażowe powinna być wystawiona najpóźniej w ciągu miesiąca od ich wykonania.

Za jaki miesiąc spółdzielnia powinna wykazać VAT należny w związku z nabyciem usług z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia?

Czy można ten sam nr faktury wykazać w pliku JPK VAT za m-c czerwiec i lipiec?

Za jaki miesiąc Spółdzielnia może odliczyć VAT naliczony?

Czy prawidłowo postąpi spółdzielnia odliczając VAT naliczony w deklaracji za miesiąc wrzesień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację