Za ile dni będzie przysługiwać ekwiwalent urlopowy nauczycielce zatrudnionej na część etatu na czas określony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka jest zatrudniona w szkole feryjnej na 2/18 etatu na czas określony od 15.09.2020 r. do 25.06.2021 r. Jest to jej dodatkowe zatrudnienie. Za ile dni będzie przysługiwać ekwiwalent urlopowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access