Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel plastyki zatrudniony w szkole podstawowej złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Organ powołujący komisje egzaminacyjną zapewnia w jej składzie udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć. Organ nawiązał porozumienie z jednym ekspertem z zakresu sztuki, który będzie głównym ekspertem. Niestety nie może zapewnić udziału w pracach komisji drugiego eksperta z zakresu sztuki. Wobec powyższego z jakimi innymi kwalifikacjami eksperta może powołać w skład komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?