Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W maju 2020 r. otrzymałam pismo ZUS w sprawie stwierdzenia błędów w deklaracji rozliczeniowej za sierpień 2014 r. polegających na zaniżeniu podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jednocześnie ZUS poinformował, że sporządzi korektę wskazanej deklaracji rozliczeniowej. Skoro była zaniżona podstawa, po korekcie podstawa będzie większa i powstanie należność do uregulowania.

Czy sierpień 2014 r. nie uległ przedawnieniu?

Czy należy jeszcze korygować deklarację rozliczeniową za sierpień 2014 r.?

Czy należność do zapłaty jest wymagalna?

Na marginesie nie było prowadzone żadne postępowanie, składki (te od zaniżonej podstawy) były regulowane terminowo, nie była prowadzona egzekucja, nie było żadnych korekt deklaracji za sierpień 2014 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?