Z jakim dniem pracownik, który przedstawił pracodawcy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik szkoły złożył do pracodawcy w dniu 21 grudnia 2012 r. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie jest z dnia 13 grudnia 2012 r.

Od jakiego dnia nabędzie on prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni?

Czy od 1 stycznia 2014 r., czy grudnia 2013 r.?

Jeżeli od grudnia to czy za rok 2013 r. będzie miał prawo do 10 dni do wykorzystania do września 2014 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access