Z jakiej podstawy wyliczyć zmienne urlopowe kierowcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z jakiej podstawy wyliczyć zmienne urlopowe kierowcy?

Kierowca samochodu ciężarowego jest zatrudniony na umowę o pracę na cały etat. Pracę wykonuje na terenie Polski i UE. Kierowca otrzymuje wynagrodzenie z pakietu mobilności jeśli pracuje za granicą. Wynagrodzenie brutto wynosi 4 600,00 zł, w skład tego wynagrodzenia wchodzi: wynagrodzenie zasadnicze - 4000,00 zł, dodatek za czas pracy w godzinach nocnych - 100,00 zł, ryczałt za godziny nadliczbowe - 200,00 zł, wynagrodzenie za czas dyżurów – 300,00 zł. W przypadku przekroczenia czasu pracy w każdym miesiącu wypłacane jest wyrównanie ryczałtów za nadgodziny oraz za pracę za granicą. Ponadto proporcjonalnie do dni przepracowanych oraz w celu zachowania efektywnej pracy wypłacana jest premia uznaniowa, która nie jest zagwarantowana w umowie. Pracownicy otrzymują również zwrot kosztów za sanitariaty, które są wypłacane proporcjonalnie do dni przepracowanych za granicą. Podstawa do opodatkowania pomniejszona jest 1/3 diety. Do podstawy urlopowej biorę stałe składniki z umowy, a do zmiennych zaliczam premię, wyrównanie ryczałtów za nadgodziny oraz za pracę za granicą, sanitariaty oraz 1/3 diety.

Które z wymienionych składników nie powinny być zawarte w obliczaniu zmiennych urlopowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX