Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2019 r.

PYTANIE

Z jakiego przepisu prawa wynika obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych?

Przepisy ustawy z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59) – dalej u.p.i.s. wskazują kto uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany obiektu budowlanego. Ale w mojej ocenie nie stanowi to podstawy prawnej o wymagalności takiego uzgadniania, w szczególności stanowiącej podstawę do stwierdzenia przez właściwy organ o braku wymaganych ustawą z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. uzgodnień.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?