Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. W szkole ogólnodostępnej zatrudniamy na 4 godziny rehabilitanta z uprawnieniami pedagogicznymi do prowadzenia zajęć rewalidacji zgodnie z zaleceniami poradni. Z jakiego pensum powinien być zatrudniony? Ta osoba prowadzi swój gabinet rehabilitacji i dodatkowo kilka godzin w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 2. W skład zespołu wchodzi przedszkole nauczyciel szkoły i prowadzi 1 godzinę zajęć rewalidacji w przedszkolu. Z jakiego pensum powinien być zatrudniony: 1/18, czy 1/25?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?