Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z jakiego okresu należy przyjąć składniki wynagrodzenia do obliczenia podstawy 3-miesięcznej odprawy emerytalnej dla nauczycielki, która rozwiązała stosunek pracy z dniem 30 września w związku z przejściem na emeryturę i ponownie została zatrudniona w tej samej szkole od dnia 2 października na czas określony do 30.06.2018 r.? Po otrzymaniu decyzji ZUS zostanie wypłacona odprawa emerytalna prawdopodobnie w listopadzie 2017 r. Czy do podstawy odprawy emerytalnej należy przyjąć składniki wynagrodzenia (pensja zasadnicza, dodatek za wysługę, motywacyjny, funkcyjny itd.) z miesiąca rozwiązania stosunku z pracy, czyli takie składniki jak przysługiwały we wrześniu bez godzin ponadwymiarowych, gdyż nie ma miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty odprawy? Czy może do podstawy należy przyjąć składniki wynagrodzenia z miesiąca listopada, jako miesiąca wypłaty odprawy oraz średnią z godzin ponadwymiarowych za X, bo nowy stosunek pracy trwa od 2 października?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?