Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawlas Daniel
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kontrahent z Niemiec (posiada VAT UE) zlecił nam transport towarów na terenie Polski. Zleciliśmy ten transport innej firmie polskiej. Firma ta wystawiła nam fakturę w walucie polskiej.

Z jakiego dnia powinniśmy zastosować kurs euro (do refaktury) dla kontrahenta z Niemiec - z dnia wystawienia faktury będącej podstawą refaktury, z dnia wystawienia refaktury, czy też kurs z innego dnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację