Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2019 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem. Proszę o poradę, czy środki te przeznacza się wyłącznie na doskonalenie nauczycieli, w tym dyrektorów, czy wyodrębnia się z nich także pulę środków na wynagrodzenie doradców metodycznych? W art. 70 a ust. 6 ustawodawca zawarł zapis "W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12 400 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego". Na uwagę zasługuje fakt, że organ prowadzący powierzył funkcję doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu w jednej ze szkół. Z jakich środków należy wypłacić wynagrodzenie nauczycielowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?