Z jakich przepisów wynika, że umowa zawierana w ramach rezydentury musi być umową terminową? - OpenLEX

Z jakich przepisów wynika, że umowa zawierana w ramach rezydentury musi być umową terminową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Okres trwania specjalizacji z medycyny rodzinnej trwa 4 lata i umowę z lekarzem należy zawrzeć na 4 lata na czas określony.

Czy umowa o pracę zawarta przez jednostkę organizacyjną prowadzącą specjalizację z lekarzem, który realizuje szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury musi być zawsze zawarta na czas określony, jeśli okres trwania umowy określony jest w programie danej specjalizacji?

Z jakich przepisów to wynika?

Zakład pracy zawarł umowę o pracę na czas nieokreślony z lekarzem rezydentem, a Ministerstwo Zdrowia to kwestionuje.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?