Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma świadczy usługi transportu międzynarodowego. Zatrudnia w tym celu kierowców (pracujących w ramach samozatrudnienia). Firma wykupiła polisę międzynarodowego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Część kosztów z tej polisy podlega refakturowaniu na poszczególne firmy (kierowców świadczących usługi kierowania pojazdami).

Z jaką stawką VAT należy wystawić refaktury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?