Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2009 r.

PYTANIE

Mam bardzo pilne pytanie związane z należnościami, za które nie otrzymaliśmy zapłaty. Należności powstały z końca 2007 r. i początku 2008 r. W 2008 r. na wszystkie należności otrzymałam nakazy sądowe i postanowienia komornicze o umorzeniach lub, że firmy są w upadłości (dokumenty zostały wystawione na 2008 r.). W momencie otrzymania wyroku sadowego wykonałam aktualizacje należności i odpisałam równowartość na pozostałe koszty operacyjne. Następnie otrzymałam postanowienia komornicze o umorzeniach lub fakcie, że dana firma jest w upadłości..

Czy mogę zaliczyć w koszty podatkowe w 2008 r. wartość netto zaktualizowanych należności?

Dla ogólnego wizerunku firmy dodatkowe koszty z aktualizacji dają nam bardzo mały zysk.

Czy takie same operacje mogę przenieść na 2009 r. i uznać je jako koszty podatkowe w 2009 r. posiadając jednocześnie wyroki i postanowienia komornicze z 2008 r.?

Czy muszę jednak koszt podatkowy przypisać zgodnie z data otrzymania wyroku sadowego i komorniczego?

Czy mogę zachować dowolność uznania niezapłaconych należności jako koszty podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?