Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole feryjnej od 01.09.2019 r. zatrudniona została nauczycielka na zastępstwo za nauczyciela, który do 23.10.2019 r. korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia. Bezpośrednio po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia został udzielony temu nauczycielowi uzupełniający urlop wypoczynkowy, tj. od 24.10.2019 r. do 24.12.2019 r. Zajęcia w szkole wznowiono dopiero 07.01.2020 r. (zimowa przerwa świąteczna, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych). Następnie nauczyciel ten przebywał na zwolnieniu lekarskim do rozpoczęcia się ferii zimowych, tj do 24.01.2020 r. Ferie trwają do 09.02.2020 r. Faktycznie jest cały czas nieobecny w szkole. Z jaką datą rozwiązuje się umowa o pracę z nauczycielem zastępującym (w zawartej umowie nie określona została konkretna data jej zakończenia - do czasu powrotu nieobecnego nauczyciela)? Czy można przyjąć 09.02.2020 r. jako datę rozwiązania tej umowy? Najprawdopodobniej nauczyciel do pracy wróci 10 lutego. Czy nauczycielce należy wypłacić ekwiwalent za urlop? Za jaki okres? Okres ferii zimowych pomniejszałby ekwiwalent za przysługujący urlop wypoczynkowy - 14 dni, a nie 28 dni. Od 10 lutego po aneksowaniu arkusza organizacyjnego przewidziano zatrudnienie tej nauczycielki w wymiarze 9/18 etatu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?