Z jaką częstotliwością pracownik potwierdza, że może świadczyć pracę zdalną? - OpenLEX

Z jaką częstotliwością pracownik potwierdza, że może świadczyć pracę zdalną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca poleca pracownikowi pracę zdalną. Nie jest to polecenie stałe tylko za każdym razem ze wskazaniem konkretnego terminu np. w styczniu dwa tygodnie, w lutym tydzień. Pracownik na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.) oświadcza, że posiada umiejętności możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania pracy zdalnej w miejscu zamieszkania.

Czy takie oświadczenie pracownik może złożyć raz, czy musi składać je za każdym razem gdy otrzymuje kolejne polecenie pracy zdalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?