Wobec kogo należy prowadzić postępowanie nakazujące przywrócenie środowiska do stanu właściwego w przypadku zanieczyszczenia... - OpenLEX

Wobec kogo należy prowadzić postępowanie nakazujące przywrócenie środowiska do stanu właściwego w przypadku zanieczyszczenia gruntu olejem napędowym z rozszczelnionego zbiornika ciężarówki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie nieruchomości osoby prywatnej doszło do rozszczelnienia zbiornika paliwowego samochodu ciężarowego kierowanego przez pracownika przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe. Na skutek powyższego zdarzenia wyciekło 500 l oleju napędowego bezpośrednio do gruntu, powodując jego znaczne zanieczyszczenie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, powołując się na art. 362 i 378 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. przekazał według właściwości staroście powyższą sprawę, ponieważ uznał, iż nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia z uwagi na fakt, że podmiot ten nie prowadzi działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – dalej u.z.s.ś.n. Czy postępowanie nakazujące przywrócenie środowiska do stanu właściwego (w trybie art. 362 lub 363 p.o.ś.) kieruje się do faktycznego sprawcy zdarzenia – osoby fizycznej (kierowcy), czy też do podmiotu będącego właścicielem samochodu, z którego wyciekło paliwo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX