Według jakiej wartości należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych urządzenie przyjęte do używania na podstawie umowy leasingu finansowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Domański Zbigniew
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podpisaliśmy umowę leasingu finansowego na koparko-ładowarkę. Od finansującego otrzymaliśmy fakturę na całą wartość urządzenia i na odsetki dotyczące całego okresu leasingu. Teraz co miesiąc dostajemy notę obciążeniową na ratę leasingu do zapłaty z wyszczególnieniem części kapitałowej i odsetkowej.

W jakiej wartości należy przyjąć urządzenie do ewidencji środków trwałych: w wartości netto, czy w wartości netto plus odsetki za cały okres leasingu?

Proszę o podanie schematu księgowania faktury i noty obciążeniowej przy założeniach:

wartość urządzenia netto 265.000 zł, VAT 58.300 zł, brutto 323.300 zł,

odsetki wykazane na fakturze netto 15.000 zł, VAT 3300 zł, brutto 18.300 zł.

nota obciążeniowa: część odsetkowa 750 zł, część kapitałowa 6200 zł, łącznie 6950 zł.

Jesteśmy na pełnej księgowości - osoba prawna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX