Według jakiego kursu i w jaki sposób należy przeksięgować środki z wydzielonego rachunku walutowego na rachunek organu w związku z programem ERASMUS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat w 2022 r. realizował na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu "ERASMUS" program dla szkół ponadpodstawowych. W 2022 r na konto powiatu wpłynęła kwota 80% środków a w 2023 r. po zakończeniu i rozliczeniu projektu wpłynęła pozostała kwota. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w euro.

Po jakim kursie euro i w jakim momencie należy przelać ww. środki na konto tzw. organu w PLN?

Jak powinny wyglądać księgowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX