Według jakich zasad ustalić proporcję odliczeń VAT, jeśli spółka udzieliła w ciągu roku trzech pożyczek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Spółka udzieliła w ciągu roku trzech pożyczek. Kwota zaangażowania aktywów spółki jest istotna, ponieważ wynosi 15% wartości aktywów. W obowiązujących przepisach brak definicji sporadyczności świadczenia usług finansowych.

Od którego więc momentu należy odliczać VAT naliczony proporcją określoną w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)?

Czy należy ustalić wskaźnik proporcji i rozliczać VAT naliczony według tego wskaźnika już w momencie zaangażowania środków, czyli udzielenia pożyczki, czy w momencie spłaty odsetek i wystawienia faktury VAT ze stawką "zw"?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access