Według jakich zasad należy rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT w imporcie usług? - OpenLEX

Według jakich zasad należy rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT w imporcie usług?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2012 r.

PYTANIE

Polski podatnik nabył usługę od unijnego kontrahenta, w wyniku czego doszło do importu usług. Uregulował fakturę po jej otrzymaniu, a usługa nie jest ani żadną z usług, o których mowa w art. 19 ust. 13, ani usługą o charakterze ciągłym. Unijny kontrahent w dniu 30 czerwca 2012 r. wystawił polskiemu odbiorcy fakturę VAT, na której wskazał datę wykonania usługi: 20 czerwca 2012 r.

Kiedy wobec tego powstał obowiązek podatkowy w imporcie usług?

Z brzmienia art. 19 ust. 19a można by wnioskować, że obowiązek podatkowy powstał w dniu 20 czerwca 2012 r. Jednak w komentarzu praktycznym ABC nr: 99946 piszecie Państwo, że jeśli wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

Czy w związku z tym obowiązek podatkowy należałoby rozpoznać w dniu 27 czerwca 2012 r.? Kiedy w tej sytuacji należy wystawić fakturę wewnętrzną - w dniu powstania obowiązku podatkowego czy podatnik ma na to 7 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?