Według jakich zasad należy opodatkować nieruchomości spółki (działki, drogi dojazdowe, nieużytki oraz grunty rolne)? - OpenLEX

Według jakich zasad należy opodatkować nieruchomości spółki (działki, drogi dojazdowe, nieużytki oraz grunty rolne)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spóła z o.o. posiada a) 5 działek, na każdej z działek jest jeden budynek mieszkalny, przeznaczone do sprzedaży w całości b) działkę – droga dojazdowa będzie sprzedawana w udziałach dla nabywców działek w lit a c) 1 działka niezabudowana - nieużytki, będzie sprzedawana w udziałach dla nabywców działek w lit a Spółka nie prowadzi własnej działalności na tych działkach, wszystkie grunty, poza obszarem zajętym na drogi i budynki są użyczone nieodpłatnie rolnikowi do użytkowania rolniczego (do tej pory jest od nich płacony podatek rolny), ale wszystkie działki są przeznaczone do sprzedaży, jak opisano w lit a-c. pytania dotyczące zgłoszenia powierzchni działek do podatku od nieruchomości:

Czy część powierzchni działek, nie zajęta fizycznie przez drogi i budynki może być nadal opodatkowana podatkiem rolnym, a pozostała powierzchnia podatkiem od nieruchomości (jako związana z prowadzeniem działalności gospodarczej)? Czy w momencie zawarcia umowy przedwstępnej lub warunkowej lub przenoszącej własność działki z budynkiem i udziałów w działkach z drogami i nieużytkami zmienia się sposób opodatkowania działek z drogami i nieużytkami w podatku od nieruchomości? (zakładamy, że nadal rolnik będzie użytkował powierzchnie poza drogami dla celów rolnych). Czy sposób opodatkowania zmieni się jeśli nabywca będzie w swojej nieruchomości prowadził działalność gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX