Według jakich stawek opodatkować grunty, na których ustanowiono służebność przesyłu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kupień Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2016 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna (rolnik) ustanowił na gruntach rolnych służebność przesyłu na rzecz firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej.

Według jakich stawek opodatkować grunty przeznaczone pod ww. przesył?

Czy opodatkować je wg stawek właściwych dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a podatnikiem w dalszym ciągu będzie właściciel nieruchomości?

Czy organ podatkowy ma prawo wezwać podatnika i żądać od niego umowy zawartej z przedsiębiorstwem, które dokonuje przesyłu na gruncie podatnika (jeżeli takowa została zawarta)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access