Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2007 r.
Autor odpowiedzi: Wysocki Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2005 r.

PYTANIE

Do 31 pażdziernika 2005 r. można (prowadząc działalność gospodarczą) zawierać umowy zlecenia na wykonanie usług, które nie były związane z działalnością gospodarczą (nie zostały ujęte we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) i opłacać wszystkie składki z tytułu danej umowy tj: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy od wysokości kwoty zawartej w umowie zleceniu (np. 100 zł). Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej istniał obowiązek opłaty tylko ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt całkowitego miesięcznego obciążenia z tytułu składek ZUS był o kilkaset złotych mniejszy niż gdyby właściciel firmy opłacał składki tylko z tytułu działalności gospodarczej.

Zmieniona ustawa wyklucza już takie rozwiązanie. Należy opłacać składki z działalności w pełnej wysokości i ze wszystkich ubezpieczeń bez względu na to czy są zawarte umowy zlecenia.

Czy w przypadku, gdy umowy zlecenia zostały zawarte przed zmianami ustawy, a z treści umowy wynika, że będą obowiązywać jeszcze po wejściu w życie ww. zmian zleceniobiorca i zarazem właściciel firmy będzie płacił składki wg starych zasad, czy już nowych zmian?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?