Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X z siedzibą w Polsce chce nawiązać współpracę z firmą Y z siedzibą w Niemczech. Firma Y dostarczałaby do firmy X odpady, tj. puste pojemniki po soli fizjologicznej. Firma X miałaby umyć te pojemniki i zmielić w młynach, żeby powstał przemiał. Przemiał następnie byłby sprzedawany z powrotem do firmy Y.

Pod jakim kodem odpadów należy sklasyfikować te odpady - przywożone i wywożone?

Czy odpady do przemiału należy klasyfikować jako zakaźnie odpady medyczne?

Jeśli tak, to czy firma X może je myć i mielić?

Z jakich obowiązków (oprócz uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów - odzysk R3) musiałaby wywiązać się firma X?

Jakie procedury będą obowiązywać firmę X w związku z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację