Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółki z o.o. realizując dostawy krajowe, zawarły miedzy sobą uzgodnienie, że fakturowanie dostaw będzie się odbywało po cenach i wartościach ujętych w euro – oczywiście kwota VAT podawana w zł.

14 marca eden kontrahent uiścił zaliczkę na dostawy np. 100.000 euro na podstawie wystawionej przez dostawcę faktury "pro forma". W okresie od 14 do 30 marca było realizowanych kilka dostaw, każda objęta oddzielną fakturą, przy czym do księgowania i do wyliczeń podatku VAT na fakturach stosowano kursy euro z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktur. W dniu 31 marca okazało się, że dostawca nie był w stanie zrealizować całości zamówienia i za zgodą obu stron realizację zamówienia dokończono w kwietniu. Wystawione faktury od 14 do 30 marca rozliczano jako zapłacone, wpłatą z dnia 14 marca. W dniu 31 marca została wystawiona faktura zaliczkowa na część niezrealizowanego zamówienia a wartościowo mieszczącego się w nie rozliczonej zaliczce. Do faktury zaliczkowej z dnia 31 marca zastosowano kurs euro z dnia 30 marca.

Czy zastosowany kurs do faktury zaliczkowej jest prawidłowy?

A może powinien być zastosowany kurs z dnia 14 lub 21 marca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?