W związku z tym, że urządzenie w ewidencji wód figuruje jako rów, a na mapach podziału hydrograficznego jako ciek, jak należy je traktować - jako rów melioracyjny czy rzekę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rów melioracyjny wykonany w ramach inwestycji w latach 70-tych odprowadza wody z terenów zdrenowanych. Znajduje się w ewidencji wód i gruntów zmeliorowanych prowadzonej przez PGW Wody Polskie. Właściciel działki, na której znajduje się przedmiotowy rów (brak wydzielenia działki rowu), planuje częściową jego zabudowę rurociągiem w celu polepszenia komunikacji oraz wykonanie odwodnienia działki poprzez wykonanie sączka wraz z wylotem w skarpie rowu. Na Mapach Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) rów ten widnieje jako,,Dopływ spod ...".

W związku z tym, że urządzenie w ewidencji wód figuruje jako rów, a na mapach podziału hydrograficznego jako ciek, jak należy je traktować - jako rów melioracyjny czy rzekę?

Urządzenie znajduje się w utrzymaniu spółki wodnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX