Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma na podstawie pozwolenia wodnoprawnego jest obowiązana do wykonywania badań wody surowej (podziemnej) z ujęcia podziemnego (studni). Woda podziemna jest używana do celów technologicznych oraz socjalnych zakładu. W pozwoleniu wodnoprawnym brak jest informacji na temat konkretnych wskaźników (substancji), jakie powinny zostać przebadane.

W zakresie jakich wskaźników należy zlecić przebadanie wody podziemnej, aby badania te były zgodne z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi (m.in. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) - dalej r.j.w.p.s.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?