W stosunku do kogo PINB ma prowadzić postępowania administracyjne - do inwestora czy nowego właściciela działki i budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 stycznia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2018 r.

PYTANIE

PINB wydał decyzję odmowną o przyjęciu do użytkowania budynku mieszkalnego ze względu na to, że zgłoszenie budowy (art. 29 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.) zostało przyjęte przez starostę nie zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania. Decyzję jest ostateczna.

Jakie działania ma podjąć PINB?

Miejscowy plan zagospodarowania nie dopuszcza na tej działce budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestor sprzedał budynek wraz z działką bez zgłoszenia do użytkowania.

W stosunku do kogo PINB ma prowadzić postępowania administracyjne (art. 51 pr. bud.) - do inwestora czy nowego właściciela działki i budynku?

Budowa zakończona.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX