W oparciu o przepisy jakiej ustawy należy opisać faktury z opłatą za 2021 r., wystawione na podstawie umowy zawartej przed... - OpenLEX

W oparciu o przepisy jakiej ustawy należy opisać faktury z opłatą za 2021 r., wystawione na podstawie umowy zawartej przed dniem wejścia w życie nowego PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa licencyjna na wartość 3200 zł brutto została zawarta w 2019 r. W umowie jest zapis: "Jeżeli żadna ze stron umowy licencyjnej, najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem terminu jej obowiązywania, nie złoży drugiej stronie pisemnego oświadczenia o braku woli kontynuowania umowy licencyjnej, ulega ona przedłużeniu na kolejny okres roczny".

W związku z powyższym, czy fakturę, którą otrzymam w 2021 r. z opłatą za 2021 r. należy opisać wg art. 4 pkt 8 starego PZP, czy wg art. 2 ust. 1 pkt 1 nowego PZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX