W odniesieniu do jakiej daty należy naliczyć różnice kursowe: czy od daty wystawienia faktury, czy od daty widniejącej na dokumencie SAD?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2006 r.

PYTANIE

W odniesieniu do jakiej daty należy naliczyć różnice kursowe: czy od daty wystawienia faktury, czy od daty widniejącej na dokumencie SAD?

Towar został zakupiony od dostawcy mającego siedzibę na Cyprze, przywieziony z terenu Ukrainy. Przedpłaty dokonano dnia 29 listopada 2005 r., data wystawienia faktury to 12 grudnia 2005 r., towar otrzymano po zapłaceniu VAT 19 grudnia 2005 r. na konto izby celnej, a data dokumentu SAD to 27 stycznia 2006 r. Otrzymano również decyzję Ministra Gospodarki pozwalającą na przywóz towaru (13 stycznia 2006 r.). Zapłatę ostateczną uiszczono dnia 2 lutego 2006 r.

Czy różnice kursowe z przedpłaty należy zaksięgować w roku 2005, czy w momencie ostatecznej zapłaty, czyli 2 lutego 2006 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access