W którym zapisie CIT są określone zasady, na podstawie których powinna być określona wartość rynkowa wnoszonego do fundacji rodzinnej mienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z 26.01.2023 r. o fundacji rodzinnej, wartość wnoszonego do tej fundacji mienia określa się zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy. Brzmienie tego artykułu jest następujące: art. 19. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej albo mienia fundacji rodzinnej, rozumie się przez to wartość rynkową składników wniesionego mienia w innej postaci niż środki pieniężne, ustaloną na dzień wniesienia mienia, zgodnie z zasadami określonymi w CIT.

W którym zapisie CIT są określone zasady, na podstawie których powinna być określona wartość rynkowa wnoszonego do fundacji mienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX