Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Nawrot Rafał Aleksander
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2008 r.

PYTANIE

Spółka prowadząca działalność w zakresie projektowania budowlanego opłaca za swoich pracowników obowiązkowe składki z tytułu przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Opłacone składki za pracowników są traktowane jako przychód ze stosunku pracy i naliczone są od nich składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z kolei przy naliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych spółka ujmuje powyższe wydatki jako koszty uzyskania przychodów. Składki na rzecz IIB są opłacane za okresy roczne lub półroczne, przed okresem którego dotyczą, np.: w czerwcu 2008 za II półrocze 2008, we wrześniu 2008 za okres od października 2008 r. do marca 2009 r. lub w grudniu 2008 za cały 2009 r. Pojawia się wątpliwość, w którym okresie te wydatki powinny być ujmowane w kosztach uzyskania przychodu.

Czy w momencie zapłaty, czy w pierwszym miesiącu okresu którego dotyczą, czy proporcjonalnie w poszczególnych miesiącach (latach, za które są opłacane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?