Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sytuacji gdy nabywcą w transakcji odwrotnego obciążenia jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony albo jako podatnik niezarejestrowany dla potrzeb VAT, zobowiązany jest on do dokonania rozliczenia VAT należnego. Dokonuje tego poprzez złożenie deklaracji VAT-9M. Deklarację rozliczeniową należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale), w którym wystąpił obowiązek podatkowy. W tym samym terminie należy dokonać zapłaty należności – zgodnie z art. 99 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. Podmiot taki nie posiada jednak prawa do odliczenia naliczonego VAT. Opłacony podatek będzie kosztem w prowadzonej działalności.

W którym momencie zaliczyć VAT w koszty - w dacie faktury, której dotyczy, w dacie złożenia deklaracji VAT-9M, czy w dacie zapłaty VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację