Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka pod koniec kwietnia 2020 r. otrzymała dofinansowanie kosztów zakupu prądu za II półrocze 2019 r na zasadzie pomocy de minimis na podstawie art. 7 ust. 4a-4d ustawy z 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz 2538 ze m.). Spółka prowadzi pełne księgi i jest już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.

Jak należy zaksięgować otrzymanie takiej dotacji?

Czy w dacie otrzymania są to pozostałe przychody operacyjne, czy powinna zmniejszyć bieżące koszty energii, a może należało by skorygować sprawozdanie za 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?