W którym momencie zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy z pracownikiem, który wyczerpał zasiłek chorobowy (182 dni) i nadal jest niezdolny do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W którym momencie zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy z pracownikiem, który wyczerpał zasiłek chorobowy (182 dni) i nadal jest niezdolny do pracy?

Sprawa pracownika jest długo rozpatrywana jest przez ZUS (po wydaniu orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS odnośnie ustalenia uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 m-cy zgłoszono zarzut wadliwości orzeczenia) i rozpatrywana w trybie nadzoru Prezesa ZUS.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX