W którym momencie ustalić przychód ze sprzedaży transformatora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka realizuje dużą inwestycje, której częścią jest wymiana transformatora. Nowy transformator został zakupiony od firmy, która jednocześnie zgodnie z umową zobowiązała się do odkupienia funkcjonującego do tej pory transformatora. Na podstawie tej samej umowy nasza w grudniu 2021 r. spółka wystawiła fakturę sprzedaży płatne w ciągu 7 dniu i jednocześnie otrzymała fakturę zakupu nowego transformatora. Spółki umówiły się, że własność tego transformatora przechodzi z chwila jego demontażu. Do momentu demontażu starego transformatora nasza spółka korzysta z niego.

Czy w tej sytuacji spółka rozpoznaje przychód z tytułu sprzedaży środka trwałego w miesiącu wystawienia faktury sprzedaży, a koszt z tytułu demontażu w dacie fizycznego (fizycznej likwidacji środka trwałego) demontażu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX