W którym momencie ująć w kosztach zakup drogi, która służy działalności deweloperskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi w ramach swojej działalności gospodarczej również działalność deweloperską. W związku z prowadzoną działalnością zakupiła grunt, który wykazała w momencie rozpoczęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego jako produkcja w roku (roboty w toku). Na koncie tym prowadzona była cała ewidencja księgowa działalności deweloperskiej danej inwestycji. W ramach prowadzonej inwestycji na zakupionej działce zostały wybudowane budynki mieszkalne (12 szt.) w zabudowie bliźniaczej z wewnętrznymi instalacjami i infrastrukturą. Spółka w ramach zakupionej działki dokonała wydzielenia działek na których zostały wybudowane jednorodzinne domy i zostały założone osobne księgi wieczyste oraz w ramach tego gruntu odłączono działkę, która będzie stanowić teren przejazdu do sprzedawanego domu jednorodzinnego. Na wydzieloną działkę (teren przejazdu) ustanowiono nieodpłatną na czas nieoznaczony służebność gruntową przejazdu i przechodu, całą długością i szerokością działki, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości sprzedawanego domu jednorodzinnego. W ramach działalności wydzielono część gruntu na którą ustanowiono służebność gruntową, która związana jest z prowadzoną działalności deweloperską i bezpośrednio związana z zakończoną inwestycją. Na oddzieloną działkę poniesiono nakłady jako zakupu działki oraz koszty związane z robotami budowlanymi jako utwardzenie terenu.

Czy w zawiązku ze sprzedażą domów jednorodzinnych i ustanowionej służebności gruntowej koszty dotyczące wydzielonej działki, na którą ustanowiono służebnością gruntową, mogą zostać zaliczone proporcjonalnie 1/12 w koszty uzyskania przychodu w momencie sprzedaży jednego domu jednorodzinnego?

Czy nakłady na wydzieloną działkę, na którą ustanowioną służebność gruntową, mogą stanowić koszty uzyskania przychody w momencie sprzedaży domu jednorodzinnego?

Czy wartość gruntu, na którym ustanowiono służebność gruntową nie powinna zostać zaliczona w środki trwałe spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX