W którym momencie ująć w kosztach podatkowych fakturę za gaz dotyczącą przyszłych okresów rozliczeniowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawidłowo ujęłam w kosztach kwotę netto z faktur za media w sytuacji, gdy jestem czynnym podatnikiem VAT i w styczniu 2014 r. otrzymałam 3 faktury za dostawę gazu wystawione każda z datą 5 stycznia 2014 r. i dostarczone dnia 15 stycznia 2014 r. ze wskazaniem okresu odpowiednio styczeń 2014 r. (pierwsza faktura), luty 2014 r. (druga faktura), marzec 2014 r. (trzecia faktura)?

Kwotę netto z każdej z faktur ujęłam odpowiednio w styczniu, lutym i marcu.

Czy powinnam całość uwzględnić w styczniu w dacie wystawienia faktur czy dacie okresu którego dotyczy (na każdej z faktur jest wskazany okres rozliczeniowy)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access