W którym momencie ująć w kosztach koszty bezpośrednie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nabywa materiały pomocnicze (urządzenia niebędące środkami trwałymi), które co do zasady zwiększają stan zapasów, a w koszty podatkowe ujmowane są w dacie zużycia (pobrania z magazynu). Zdarza się, że dane urządzenie, które było kiedyś pobrane z magazynu (koszt 4*KUP ujęto w momencie pobrania z magazynu), po pewnym czasie wymaga regeneracji. Urządzenie zwracane jest na magazyn, zwiększając stan magazynowy w wartości wycenionej na dzień zwrotu do magazynu (jednocześnie korygowane są koszty). Następnie takie urządzenie jest przekazywane do regeneracji. Firma dokonująca regeneracji wystawia za tę usługę fakturę, która dekretowana jest na 4*KUP jako koszt usługi. W tym samym miesiącu wartość kosztu usługi z 4*KUP jest wyksięgowywana i ujmowana jako zwiększenie wartości zapasu. Następnie, po pobraniu z magazynu tego urządzenia, już po regeneracji ujmowane są koszty zużycia w 4*KUP.

Czy spółka powinna rozpoznać koszt podatkowy z tytułu usługi regeneracji w dacie wykonania usługi, czy w momencie wydania zregenerowanego urządzenia do zużycia (pobrania z magazynu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX