W którym momencie sprzedający powinien wystawić fakturę za sprzedaż dossier leku, jeśli płatności będą następowały w ratach? - OpenLEX

W którym momencie sprzedający powinien wystawić fakturę za sprzedaż dossier leku, jeśli płatności będą następowały w ratach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Wojtas Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2012 r.

PYTANIE

Zamierzamy nabyć dossier leku tj. prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu, prawa do dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia oraz prawa do znaku towarowego. Płatności będą następowały w ratach.

W którym momencie sprzedający powinien wystawić fakturę VAT?

Czy sprzedający powinien nam wystawić jedną fakturę momencie zawarcia umowy czy też oddzielne faktury - jedną w momencie przekazania nam dokumentacji, drugą w momencie gdy zostaną dokonane zmiany w pozwoleniu dotyczące podmiotu odpowiedzialnego i trzecią po zmianie właściciela znaku w Urzędzie Patentowym?

Czy płatności rat mają następować w terminie 14 dni od dnia dokonania ww. czynności, czy też może dopiero po otrzymaniu rat wynagrodzenia zgodnie z powyższym harmonogramem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?