Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła z najemcą lokalu porozumienie w sprawie przeprowadzenia przez najemcę prac remontowo-adaptacyjnych. Prace te będą wykonane na własny koszt najemcy i po rozwiązaniu umowy przejdą nieodpłatnie na na spółkę (wynajmującego).

W którym momencie spółka powinna wykazać przychód z nieodpłatnego świadczenia - po wykonaniu prac, czy też po rozwiązaniu umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?