Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zawarł umowę z p. Kowalską na czas określony w celu zastępstwa p. Nowak. Osoba zastępowana wraca do pracy 13.03.2018 r. Zgodnie z umową, momentem zakończenia umowy na zastępstwo jest dzień stawienia się do pracy pracownika zastępowanego.

Co należy rozumieć przez dzień stawienia się do pracy pracownika zastępowanego?

Czy to znaczy, że obie pracownice będą świadczyć pracę w dniu 13.03.2018 r.?

Z jaką datą rozwiąże się umowa p. Kowalskiej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?